Line : @thai-sb9   088-777-7771 ถึง 5 / 088-095-0951 ถึง 2

วิธีการสมัคร

สมัครบริการ ฝาก ถอน อัตโนมัติ และ การ แลกสินค้า Thaistore99 เท่านั้น ..... รับเฉพาะผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น
1. เพื่อเข้าแลกสินค้าจาก Turnover แลก point ที่ Thaistore99

ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้กับพนักงาน


Image

ท่านสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

Image

ส่วนของการใช้งาน Thaistore99

1. ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้


Image

2. ท่านสมาชิกคลิกที่ Thaistore99 เพื่อเข้า Thaistore99.com


Image

หมายเหตุ การสมัครอันนี้เพื่อการใช้ใน Thaistore99 เท่านั้น ไม่เกี่ยข้องกับการสมัครสมาชิกเดิมพันกับ thai-sbobet หากมีข้อสงสัยติดต่อ Call center

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1. ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้


Image

2. กรอกข้อมูลตามที่ต้องการให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก บันทึก

Image