Line : @thai-sb9   088-777-7771 ถึง 5 / 088-095-0951 ถึง 2

วิธีใช้ฝาก-ถอน

วิธีใช้ระบบ ฝากถอนอัตโนมัติ สำหรับการฝากเงิน


1. Login ที่หน้าเว็บ

Image

2. ที่กล่อง ฝากถอนอัตโนมัติ คลิก ฝาก-ถอน

Image

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือก ฝากเงิน

Image

4. เลือก บัญชี User ที่ต้องการ

Image

5. เลือกธนาคารที่ท่านฝากเงินเข้ามา

Image

6. ใส่เลขบัญชี 4 ตัวท้ายที่ท่านได้ฝากเงินเข้ามา

Image

7. ใส่จำนวนเงินวันที่และเวลาที่ท่านฝากเงินเข้ามา ให้ถูกต้อง

Image

8. ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการทำรายการ

Image

9. ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการฝากเงินให้ท่าน

Image

วิธีใช้ระบบ ฝากถอนอัตโนมัติ สำหรับการถอนเงิน


1. Login ที่หน้าเว็บ

Image

2. ที่กล่อง ฝากถอนอัตโนมัติ คลิก ฝาก-ถอน

Image

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือก ถอนเงิน

Image

4. เลือก บัญชี User ที่ต้องการ

Image

5. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการถอนเงิน

Image

6. เลือกบัญชี

Image

7. ใส่จำนวนเงิน ที่ต้องการถอน

Image

8. ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการทำรายการ

Image

9. ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการถอนเงินให้ท่าน

Image